Stora störningar i IT-system

Vi har för tillfället stora störningar i våra IT-system, vilket gör att till exempel mejlkorrespondens inte fungerar.

Problemet är under utredning och vi har ännu ingen prognos om när det kan vara åtgärdat. Om ni behöver komma i kontakt med oss finns telefon nr. på www.necks.se/kontakt. Ytterligare info finns på www.addtech.se

We are experiencing large disturbances in our IT systems, which for example makes it difficult to reach us via email. The problem is being investigated and we don't yet have any prognosis in when this will be solved. You can reach us by phone until this matter is solved. Please visit www.necks.se/kontakt for phone numbers. Further info is available at www.addtech.com