Materialleverans och montering av Stockholms första designstolpar

På varsin sida om Norrortsleden i Upplands Väsby reser sig två kraftledningsstolpar som blivit ett landmärke. Stolparna kallas Yggdrasil och är specialdesignade symboler för omstruktureringen av Storstockholms elnät.

Omstruktureringen av elnätet drivs av Svenska kraftnät som utsett Vattenfall Services Nordic till entreprenör. Stolparna har formgivits av designbyrån No Picnic och konstruerats av Pöyry medan Necks Electric har anlitats för material och montage.

– Vi har tagit fram och levererat allt material, från fundament upp till lina och optisk lina. Vi har också ansvarat för montage på plats i Upplands Väsby, säger Lars-Eric Ericsson, medarbetare på Necks Electric.

Komplex byggnadsfas
Designstolparna bär en kraftledning på 400 kV. Den speciellt framtagna designen ställde särskilda krav på konstruktion och tillverkning.

– Projektet passade Necks Electric utmärkt, inte minst eftersom det var en 400 kV-ledning. Vår tillverkningsenhet i Polen har stått för tillverkning och jag tror att det var en viktig konkurrensfördel att vi även tog hand om montaget. Projektet har på många sätt varit unikt och byggnadsfasen och monteringen har varit mer komplexa än i ett traditionellt projekt.

Nya kunskaper och insikter

Projektet med designstolparna gick smidigt och sedan sommaren 2014 är stolparna i blickfånget från motorvägen i Upplands Väsby.

– Vi kan sammanfatta ett lyckat projekt som gett oss nya kunskaper och insikter. Designstolparna är en viktig erfarenhet inför framtida specialprojekt, säger Lars-Eric Ericsson.